Legyünk tehát szeretettel és alázatossággal és alamizsnálkodjunk, mert az alamizsna megmossa a lelkeket a bűnök szennyétől.

Szécsény és a ferencesek ma

A szécsényi ferences kolostorban közel 700 éve élnek ferencesek, jelenleg noviciátus és plébánia működik itt.

A szécsényi ferences kolostorban közel 700 éve élnek ferencesek, jelenleg noviciátus és plébánia működik itt. A kolostor és a templom története összefonódik a magyar történelem számos eseményével, ezekről külön is olvashat.

Szent Ferenc rendjének, a „ferences családnak” három ága van: a ferences testvérek, a klarissza nővérek, valamint a Szabályozott Harmadik Rend és a Ferences Világi Rend – valamennyi közösség jelen van Szécsény­ben.

Szécsényben ma a ferences család minden ága megtalálható: az I. rend, a ferences testvérek a kolostorban, a II. rend, a klarissza nővérek monostora a Haynald u. 15-17-ben található, a Szabályozott Harmadik Rendet a Szegénygondozó Nővérek képviselik a Betánia Szociális Otthonban (Haynald u. 12.), a Ferences Világi Rend helyi közössége pedig Haynald L. u. 14. szám alatti otthonában találkozik.

A ferences kolostorban ma 13 testvér él, a 4 örökfogadalmas a plébánia vezetése, a város lelkipásztori ellátása mellett a novíciusok képzésével és egyéb rendi feladatokkal foglalkozik.

A klarissza nővérek Szécsényben jelenleg öten élnek, – a franciaországi Sionon és Csíksomlyón működik még monostoruk – és előreláthatólag a jövőben Szécsénybe költözik a rend noviciátusa is. A nővérek szemlélődő, imádkozó életet élnek, de szívesen fogadják monostorukban az imádságot vagy a személyes beszélgetést keresőket.

A Ferences Szegénygondozó Nővérek – esztergomi és siófoki házuk mellett – Szécsényben élnek. Itteni szeretetotthonukban, a Betániában 13 betegről gondoskodnak, de számos felvételre jelentkező beteg keresi meg őket hétről-hétre. Reményük van arra, hogy az egykori egyházi iskola épületében, – melyet 1950-ben államosítottak majd 1994-ben ismét egyházi tulajdonba került, és amelyet jelenleg az önkormányzati óvoda használ – új 30 férőhelyes családias légkörű, egyházi fenntartású szociális otthon kerül kialakításra, amint erre lehetőség nyílik.

A Ferences Világi Rend szécsényi Szent Klára közössége a plébánián működik.