Ferencesek Szécsényben

Jelenleg a szécsényi ferences kolostorban négy örökfogadalmas testvér végez szolgálatot.

Itt működik a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány újoncháza, novíciátja. A rendbe belépők itt töltik első szerzetesi évüket visszavonultságban, aminek során bevezetést nyernek a ferences életbe, lelkiségbe.

A testvérek látják el a plébánia feladatait. Ketten, plébánosként és káplánként felelnek a lelkipásztori munkáért, a másik két testvér a növendékek képzéséért, de természetesen ők is bekapcsolódnak a lelkipásztori munkába. Ennek kiemelt területe a szentségek kiszolgáltatása, a szentmisék, a gyóntatás, az idősek lelki gondozása, a város katolikus iskolájának lelki vezetése.

Mindezek háttere és forrása a közösség rendszeres közös imája, a zsolozsma végzése.

Szécsény városában két ferences lelkiségű nővérközösség is működik: a klarissza nővérek és a Szegénygondozó nővérek.