Szegénygondozó Nővérek

Közösségünket P. Oslay Oswald ferences tartományfőnök Páhok Mária Franciska  és Kroumann Mária Magdolna nővérrel alapította Egerben, 1927-ben.

Magyarország az 1920-30-as években 3 millió koldus országa volt. Oswald atya felismerte korának szükségletét és az “Egri Norma” által összekapcsolta az önkéntes társadalmi mozgalmat az egyházi karitatív munkával. Ennek a munkának fő szervezői és lebonyolítói voltak a szegénygondozó nővérek, akik csak Krisztusnak kívántak szolgálni, felkarolva a társadalom legszegényebbjeit: koldusokat, hajléktalanokat, öregeket, és mindazokat, akiknek senkijük nem volt, akik a legkiszolgáltatottabbak. Szent Ferenc bűnbánó ruháját magukra öltve, biciklivel és gyalog járták a nővérek a tanyákat és falvakat, városokat és cigánynegyedeket. Mivel szolgálatuk felrázta az emberek lelkiismeretét sok segítő csatlakozott hozzájuk. A közösség gyorsan gyarapodott, 1936-tól országos méretűvé vált, és 1950-ben már 42 közösségben 250 nővér tevékenykedett.

Szerzetesközösségeinket 1950 és 1990 között feloszlatták, működésünket betiltották, új tagok felvétele nem volt lehetséges.

Közösségi életünk 1990-ben indulhatott újra.

Első rendházunk Esztergomban nyílt, ez lett rendünk új központja, majd hamarosan két további házunk is nyílt: Siófokon és Szécsényben.

Siófokon hajléktalanoknak és rászorulóknak osztunk ebédet, családokat  és magányosokat látogatunk, ahol öregeket, betegeket gondozunk, megosztva velük mindennapi gondjaikat és reményeiket.

Szécsényben és Nagyvenyimben két kis szeretetotthonunk működik, ahol testvéri közösségben fogadjuk be azokat az idős embereket, akik súlyos betegek, akiket nincs aki gondozzon, eltartson.

Szerzetesi kongregációnkban kis közösségekben élünk, testvériségben, egyszerűen és vidáman. Lelkiségünk középpontja az Eukarisztia bensőséges tisztelete és imádása. Naponta több órát az imádságnak szentelünk, ebből merítünk erőt a szolgálathoz. Amint Szt. Ferenc nagy odaadással gondozta a leprásokat Assisi környékén, úgy próbáljuk mi is felkarolni a mai társadalom legszegényebbjeit, visszaadva nekik emberi méltóságukat. Származásra, nemre, korra és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül szolgáljuk azokat, akikhez Isten küld bennünket.

Elérhetőség

Cím: 3170 Szécsény,  Haynald u. 12.

Weboldal: szegenygondozo.ferencesek.hu

Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közössége

Cím: 3170 Szécsény, Haynald Lajos u. 7.

Weboldal: szegenygondozo.ferencesek.hu/ferences-betania-idosek-otthona-es-testveri-kozossege