Klarissza nővérek

“Ferenc és Klára nagy fájának egy ágacskája”

“A lényeg az Istennel való kapcsolat elsodlegessége,
a magányban, a csendes imádságban,
a testvéri szeretetben,
a radikális szegénységben…”

“Ezüstöm, aranyam nincs, de amim van, azt neked adom.” ApCsel 3,6. Ezzel a mondattal közösségünk sajátos hivatására utalunk, hiszen az élő Istenen kívül valóban nincs mit adnunk testvéreinknek.

A Klarissza Rend (a Szegény Nővérek Rendje, ahogyan maga szent Klára nevezi az általa alapított rendet) a Ferences Család szemlélődő ága. Rendünk múltja Assisi szent Klára személyéig (1193-1253) nyúlik vissza, aki isteni inspirációtól, valamint kortársa, Assisi szent Ferenc példájától indíttatva az értünk szegénnyé lett Krisztus életét akarta élni.

Az Atya szeretete megjelent az Ő Fiában. Amint Őbenne megjelent, úgy jelenik meg ugyanazon szeretet mindazokban, akikben a Fiú élete kirajzolódik. Nem azért történik ez, hogy ezt a szeretetet visszatartsák önmaguk számára, hanem e szeretet továbbengedése által az egész teremtett világot akarják újra Istenhez emelni. Ezt a hivatást kaptuk mi is, melyet visszavonultságban élünk. Mivel nem egyeseké szeretnénk lenni, hanem minden emberé, az egész teremtett világé, ezért egyedül Istennek, mindenek Teremtőjének és Atyjának élünk.

A belső szegénység, vagyis az Istennek való teljes és feltétel nélküli átadottság által, Krisztusban – bizonyos értelemben – mi is úttá válhatunk testvéreink és az egész teremtett világ számára az Atya felé. Ő hívott el bennünket, hogy az imádság által, az imádságban szolgáljuk testvéreinket. Nem ápolunk betegeket, nem tanítunk, nincs semmiféle karitatív tevékenységünk, egyszerűen a világért élünk. Visszavonultságunk ezért nem a világ elutasítását, annak megvetését, vagy az abból való menekülést jelenti. Ellenkezőleg, életünk azt hivatott feltárni, hogy az Úr szereti az Ő népét, minden teremtményét és közel van mindenkihez. A ‘visszavonultság-közelség’ párosa csak látszólagos ellentmondás. Ugyanis az emberekhez, a világhoz, az egész teremtett mindenséghez igazán csak akkor lehetünk közel, ha mindezek Teremtőjéhez vagyunk közel.

Mivel életünket egészen az isteni működésnek szeretnénk átengedni, sok időt szentelünk az egyéni imádságnak. Egy napunk folyamán négy órát töltünk személyes, belső imádságban, mely idő alatt azt a teljesen ingyenes Istennek adottságot tanuljuk, mely által az Úr – rajtunk keresztül is – elérheti az emberi szíveket, akiket hordozunk. A négy személyes imaóra: szentségimádás, közbenjárás, Isten Igéjének hallgatása és imaóra a természetben.

A hozzánk érkezők a nap folyamán bármikor kopoghatnak monostorunk ajtaján. Az Úr elé helyezhetik mindazt, ami életük terhe vagy öröme. Együtt imádkozhatnak egy nővérrel. Rendszeres találkozásra, lelki kísérésre is lehetőség van. Ezen kívül monostorunk mellett két kis remeteség is áll, ahová több napra, hétre bárki visszavonulhat, aki csendre, az Úrral való személyes találkozásra vágyik. Teljesen a magánynak szentelheti ottlétét, de lehetősége van arra is, hogy bekapcsolódjon a közösség zsolozsmájába, illetve egy nővérrel beszélgessen.

Mindennapi életünkben egészen a Gondviselésre szeretnénk hagyatkozni. Kis létszámunk lehetővé teszi, hogy azok az emberek, akik hisznek a hivatásunkban, gondoskodhassanak megélhetésünkről.

“Életünk lényege az Istennel való kapcsolat elsődlegessége
a magányban, a csendben, az imádságban,
a testvéri szeretetben,
a radikális szegénységben…”

Elérhetőség:

Szécsény Ágacskája Klarissza Remeteség

Sr. Nárai Ferenc Mária osc vikária nővér
3170 Szécsény, Haynald L. u. 15.
Telefon: (06 32) 370-081 (üzenetrögzítő)
E-mail: klarisszak.szecseny@gmail.com