Fíliák

Pösténypuszta: titulusa: Szűz Mária szent neve, búcsú: szeptember 12. (a búcsút a következő vasárnap tartjuk)

Benczúrfalva: titulusa: Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása, búcsú: december 8.

Lelkipásztorok: fr. Posztós Erik plébános, fr. Komáromi Jób káplán

Irodai idő: hétfőn, szerdán és pénteken 9.30-11.00, kedden és csütörtökön 16.00-17.30 között.