Fíliák

Pösténypuszta: titulusa: Szűz Mária szent neve, búcsú: szeptember 12. (a búcsút a következő vasárnap tartjuk)

Benczúrfalva: titulusa: Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása, búcsú: december 8.