Keresztút – Március 27.

Kedves testvérek!

Ma is hívunk benneteket a keresztút egyéni/családi végzésére.

Ezen a héten Szedő Dénes atya rövid, de mély gondolatokat megfogalmazó verses keresztútját ajánljuk, amihez Loránd testvér készített egy kisfilmet templomunk keresztúti stációival.

 

Itt pedig külön is a keresztút szövege:

Szedő Dénes: Keresztút

 1

Futsz az Úrtól hasztalan:

áll előtted szótalan.

2

Élet Fáját ölelem:

erős, mint a szerelem.

3

Kereszt súlya malomkő:

földi ember esendő.

4

Szerető szív valahány,

egytől egyig mind anyám.

5

Gyönge karral gyámolíts,

igaz szívvel felüdíts.

6

Vérben ázott arcomat

jegykendőül elfogadd.

7

Másodízben bukom el.

Terhem elnyom s fölemel.

8

Élő fába fejsze vág,

mit remél a száraz ág?

9

Hegytetőn, hol nincsen út,

elnyúlt testem ingyen Út.

10

Mért csupán az ingem kell?

Ölts magadra Engem fel.

11

Vas-szögekkel veretem.

Aki gyűlöl, szeretem.

12

Föld is, ég is elhagyott,

két lator közt lankadok.

13

Megfeszített Istened

szép szelíden ölbe vedd.

14

Földbe tér a búzaszem:

kicsírázik csöndesen.