Nagypénteki keresztút

Kedves testvérek!

Ma délután három órakor imádkozzuk a keresztutat. Fogadjátok szeretettel a keresztúti elmélkedést, aminek szövege 1923-ból származik, egy spanyol szerzetesnővér tollából (kisebb változtatásokkal).

A templomi keresztutat élőben követhetitek a Szécsény TV-ben, illetve az alábbi linken:

Irgalmas Isten, Irántad való szeretetemből bánom minden bűnömet, és felajánlom neked ezt a keresztutat a betegekért és szenvedőkért, magamért és a világ megtéréséért.

I. Stáció: Jézust halálra ítélik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„Halld, hogy miként mondják ki fölöttem a halálos ítéletet. Szemléld, hogy miként fogadja Szívem ezt az ítéletet: csendben, türelemmel, és szerető készséggel. Ti, akik Engem követni akartok, és Hozzám hasonlókká akartok válni, tanuljatok hallgatni Tőlem a szenvedésekben és kellemetlenségekben, és a szív békéjét megőrizni.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

II. Stáció: Jézus a vállára veszi a keresztet

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„Szemléld a keresztet, melyet a vállamra tesznek, és amelynek súlya oly nagy, mégis Szeretetem nagysága a világ iránt túltesz rajta. Ti, kik szerettek Engem, mérjétek szenvedéseiteket ahhoz a szeretethez, amelyet Hozzám hoztok, és ne engedjétek, hogy bármely kislelkűség eloltsa ezt a lángot.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

III. Stáció: Jézus először esik el a kereszttel

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„A kereszt súlya a földre dob Engem, azonban a lelkek iránti lelkesedésem újra felegyenesít, és ismét bátorsággal tölt el, hogy folytathassam utamat. Ti, kik készen álltok arra, hogy a kereszt súlyát megosszátok Velem, merítsetek erőt felkelésemből az önmegtagadás útjához, folytassátok velem a másokért viselt szenvedések hordozását.

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

IV. Stáció: Jézus bánatos Édesanyjával találkozik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„Itt szeretett Édesanyámmal találkoztam. Szemléld kettőnk Szívének fájdalmát, amint a szenvedésben egyesül, ez erősít meg minket, és ezt a fájdalmat a szeretet győzi le. Ti, kik ugyanezen az úton haladtok, és ugyanazt a célt akarjátok elérni, engedjétek, hogy a szeretet győzzön bennetek. Közösen hordozott fájdalmatok erősítse meg a bátorságotokat és a bizalmatokat. A Kereszt hordozásában, szívetek által egyesülve nő meg majd az erőtök, a tövissel teli út leküzdésére.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

V. Stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszt hordozásában

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

Nézd ezt az embert, amint Nekem nyújtott kevés szolgálatért magára veszi ezt a gyalázatos terhet. Szemléld, amint egyre erősödő gyengülésem által szinte összeroskadok. Ti, akik a tökéletességre törekedtek, saját gyengeségetekkel szembesülve gondoljatok arra, hogy a kereszt terhét azért vállaltátok, hogy a gyengeségből erő és üdvösség fakadjon, hogy elnyerhessétek az örök életet, és másoknak is segítsetek ennek elérésében.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

VI. Stáció: Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„Nézd azt a szeretetet, amellyel ez az asszony az arcomat megtörli. Szeretete legyőzi az emberektől való félelmet. Ti pedig mindazt, ami számotokra eddig a legdrágább volt, a kedvemért most csekélységnek, sőt szemétnek tekintetek. Ne engedjétek, hogy a megélhetés gondja és a félelem megakadályozzon benneteket, hogy bátorságotok és nemesszívűségetek által megtörölhessétek véres arcomat.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

VII. Stáció: Jézus másodszor esik el a kereszttel

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„A kereszt súlyának hordozása kimerítette erőmet. Az út hosszú és fáradságos. Senki sem jön a segítségemre, hogy erősítést adjon. A halál kényszerűsége oly nagy, hogy másodjára is elesem. Ti, akik Engem követtek, ne lankadjatok el, amikor az életetek vigasztalan, nagy sivárságba érkezik, és majd minden lelki segítséget nélkülöztök. Merítsetek bátorságot isteni Mesteretektől, amikor ti is a Kálvária útját járjátok. Ő másodjára is elesik, de újra felegyenesedik, hogy folytathassa útját. Ha erőt akartok meríteni, akkor jöjjetek hozzám és tanuljatok tőlem.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

VIII. Stáció: Jézus a síró asszonyokat vigasztalja

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

 „A jeruzsálemi asszonyok nyomorúságomat és megalázásomat látván sírva fakadtak. A világ vagy közömbösen elfordul, ha gyötrelmet lát; vagy siránkozik: ha ez egy kizöldült fával történik, mi történik majd az elszáradt fákkal, az aszály idején? De mondom nektek, mindazok, akik a meredek ösvényen követnek Engem, azokat a világ virágzó ligetté változva látja majd, míg a többiek, akik magukat biztonságban tudták, körülbástyázva az önzés falaival, kietlen pusztasággá válnak.

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

IX. Stáció: Jézus harmadjára esik el a kereszttel

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

 „Halálosan fáradt vagyok. Nézd, amit harmadjára is elesem a kereszttel. Ez által a szenvedés által erőt adok a szegény bűnös lelkeknek, hogy még az utolsó pillanatban is megmenekülhessenek a lelki haláltól, és hogy tisztára moshassák magukat véremben, amely a harmadik elesésem általi sebekből áradt ki. Így érdemeltem ki számukra azt az erőt, amellyel felkelvén bűneikből elnyerhetik az örök életet. Ti, akik követni akartok Engem, ne féljetek a megpróbáltatástól, az áldozattól, mert ez életet fakaszt mindenki számára.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

X. Stáció: Jézust megfosztják ruháitól

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„Nézd azt a kegyetlenséget, amellyel ruháimtól megfosztanak engem. Merülj el hallgatásomban és odaadásomban. Vetkőzzétek le ti is önzéseteket, akaratotokat, mert mindezekért én átöltöztetlek benneteket a tisztaság ruhájába és Isteni Szívem gazdagságába.

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

XI. Stáció: Jézust keresztre feszítik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„Elértem a Kálvária magaslatát. Itt fog bekövetkezni a halálom. Nézd, miként fektetnek a keresztre és szegelnek hozzá. Most már mindentől megfosztottak, még attól a szabadságtól is, hogy megmozdíthassam kezeimet és lábaimat. Érzem, amint a halált Rám akarják kényszeríteni. De nem a szegek azok, amelyek fogva tartanak, hanem a szeretet. Egyetlen panaszhang sem hagyja el ajkaimat…Ha követtek engem, ti is a szeretet szege által vagytok a keresztre szegelve. Szent Sebeimből merítsetek erőt.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Keresztre feszített Urunk Jézus Krisztus, könyörögj érettünk.

 

XII. Stáció: Jézus meghal a kereszten

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

A Kálvária felé vezető úton a kereszt elválaszthatatlan társam volt. A kereszten haltam meg értetek. Ti, akiknek a kereszt elválaszthatatlan társuk lett, biztosak lehettek abban, számotokra ez egyben az igaz élet kapuja lesz. Ezt a szent Jelet szeretettel öleljétek át, és úgy nézzetek rá, mint a legdrágább kincsre.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Szent Szűzanya, zárd mélyen a mi lelkünkbe azokat a sebeket, amelyeket Fiad a kereszten elszenvedett.

 

XIII. Stáció: Jézust leveszik a keresztről és Édesanyja ölébe helyezik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„Nézd ezt az igazhitű embert, hogy milyen nagy szeretettel veszi le testemet a keresztről. Bebalzsamozza, és Édesanyám karjaiba helyezi, aki imádkozás közben is csókolgatja élettelen testemet és könnyei az arcomra folynak. Végül átadja az apostoloknak, hogy eltemessék. Gyertek és vegyétek Testemet, öleljétek át az erények és jócselekedetek illatával, Zárjatok szívetekbe engem. Részvéttel szóljatok édesanyámhoz, aki a ti édesanyátok is egyben.”

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Szent Szűzanya, zárd mélyen a mi lelkünkbe azokat a sebeket, amelyeket Fiad a kereszten elszenvedett.

 

XIV. Stáció: Jézust sírba helyezik

Imádunk téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert Szent Kereszted által megváltottad az egész világot.

„Nézd, milyen szeretetteljes gondoskodással helyezik sírba a testemet. Testem megújult és szabaddá vált minden földi súlytól. Ti, akik készen álltok, hogy szorosan kötődjetek Hozzám, nagy gyengédséggel törekedjetek arra, hogy egészen tiszta legyen ezen túl a lelketek, hogy magatokba temethessetek engem. Ez a szeretet Szentsége, az erős, a nagylelkű és állandó szereteté.”

 

Örök Atya, fogd fel szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak értékes vérét, melyet sebei által, megkoronázott feje által, szíve által és végtelen érdeme által ontott ki. Bocsáss meg a lelkeknek és mentsd meg őket. Megváltóm drága Vére mély tisztelettel és szeretettel imádlak Téged, engesztelésül az egész világért. Szent Szűzanya, zárd mélyen a mi lelkünkbe azokat a sebeket, amelyeket Fiad a kereszten elszenvedett. Ámen.