Közlemény a pünkösdi búcsúval kapcsolatban

Kedves testvérek!

Szeretnénk megerősíteni és egyben kiegészíteni a pünkösdi zarándoklattal kapcsolatos korábbi közleményünket.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben az évben a pünkösdi férfizarándoklatot nem lehet megtartani a megszokott módon. Ezt a döntést nem önhatalmúlag, hanem az illetékesekkel és a hatóságokkal egyeztetve, a jelenlegi járványügyi helyzetet figyelembe véve felelősségteljesen hoztuk meg. Valóban lehetőség van az egyéni és a kis csoportokban történő részvételre, de a plébániának a megszokott nagy létszám mellett nincs módjában a pünkösdi zarándoklat megszervezésére! Állásfoglalásunknak nincs hivatalos és „félhivatalos” olvasata, és sajnáljuk, hogy ez sokakhoz így jutott el.
Kérjük, hogy ezt mindenki vegye figyelembe és eszerint cselekedjen! Sok ellentéttel és megoszlással is találkoztunk az egyházközségben, ami zavart és bizonytalanságot szült. Mindezek figyelembe vételével és egymással egységben azt a döntést hoztuk, hogy a magunk részéről nem kívánunk részt venni semmilyen szervezett formában a zarándoklaton, semmilyen nem a plébánia égisze alatt történő szervezésért felelősséget vállalni nem tudunk.
Mindenkit arra kérünk továbbra is, hogy egyénileg vagy valóban kis csoportban vegyen részt a pünkösd megünneplésében betartva az állami és egyházi előírásokat, és figyelembe véve határozott kérésünket.
Köszönjük a megértést!

Szécsény, 2020. május 28.
Ferences testvérek