Szent Antal kilenced 5-6.

Ötödik alkalom

Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át
Páduának csillagára, Szent Antal, terád
Bízva hozzád fordulunk, Bajainkban gyámolunk,
Hallgat szádra, hő imádra Jézus, jó Urunk.

Szent Ferencnek nyomdokában vigasztalva jársz,
Nyert ügyünk van, ha te ott fent oltalmunkra állsz.
Szánd a néma szenvedőt, aggódót a harc előtt;
Szánd a bárányt, hogyha látod a tövisben őt.

Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,
Szólj mellettünk, mert szavadra hozzánk édesül,
Ő az angyali kenyér, Lelkünk csak belőle él,
Porló testünk feltámadást csak benne remél.

ELMÉLKEDÉS: SZENT ANTAL SZEGÉNYSÉGÉRŐL

Jézus azt mondta: „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa”. Szent Antal igen gazdag családból származott, de mindenét elhagyta, hogy szegény lehessen. A teljes szegénységet választotta, így akarta követni Jézust, aki emberré lett és a földön a legszegényebbek sorsában osztozott.

Jézus életével arra tanít minket, hogy a földi gazdagság helyett Istenbe vessük minden bizalmunkat. A mennyországba nem az anyagi javainkat visszük magunkkal, hanem azokat a lelki kincseket, melyeket életünk során itt a földön jótetteinkkel, lemondásainkkal, szeretetünkkel gyűjtögettünk. Ezek a maradandó kincsek értékesebbek a világ minden gazdagságánál.

A teremtő Isten jóságos szeretetével ránk bízta a földet, hogy az ő dicsőségére használjuk. Mindent, amink van, és amiért fáradozunk tőle kaptunk, neki köszönhetjük meg.

Fohász Szent Antalhoz
Ó, Szent Antal, ki mindenedet elhagyván, a legnagyobb szegénységet választottad Krisztus példája szerint, hozzád folyamodunk, és kérünk, eszközöld ki hathatós közbenjárásoddal számunkra azt a kegyelmet, hogy ahogy te, úgy mi is örömmel akarjuk járni a lelki szegénység útját.
Ne engedd, hogy anyagi javaink miatt eltérjünk az Úr parancsainak ösvényéről. Segíts minket, hogy vagyonunkkal mindig Isten szándékai szerint sáfárkodjunk, hogy ekképpen méltók legyünk az örök jutalomra a mennyekben, ahol legnagyobb kincsünk Jézus lesz örökké. Ámen.

Ének

Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába’
A kis Jézus édesen pihent.

Te csodatevő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.

Dicső Szent Antal, gyöngék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett!
Szívünknek oda a tisztasága,
S Urunkhoz jutni így nem lehet.

Elvesztettük az utat a mennybe:
Ha nem segítesz, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy jöjj mivélünk,
S mutasd a biztos utat nekünk!

Imádság

Alázatos szívvel fordulok hozzád,
szomorodottak vigasztalója, szent Antal!
Kérlek téged, tekints kéréseimre
és életem azon nehéz helyzeteire,
amelyekben most pártfogásodat kérem.
Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik.
Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, ó, Szent Antal,
aki az Ő hű szolgája vagy!
Erős pártfogóm, arra kérlek,
eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát,
hogy a kegyelmet, amit Isten számomra előkészített,
minél könnyebben befogadhassam.
Mint Isten kedves barátja, kérlek,
vidd elé az én kéréseimet.
Nyerj meghallgatást ügyemben,
hogy a gondviselő Istent itt e földön s az örökkévalóságban
dicsérhessem és magasztalhassam. Ámen.

(rövid csend)

Mi Atyánk…

Üdvözlégy…

Dicsőség…

Záró könyörgés

Hatalmas csodatévő Szent Antal, hozzád menekülünk szükségeinkben.
Szíved annyira lobogott Isten és felebarátaid szeretetének tűzétől,
hogy méltó voltál a szegénységben született kis Jézust karjaidon hordozni.
Azért fordulunk Hozzád teljes bizalommal, és kérünk,
légy közbenjárónk az édes Üdvözítőnél, hogy könyörüljön rajtunk mostani szükségünkben. Nyerd meg hát számunkra azt a kegyelmet, amelyért alázattal esedezünk hozzád.

Páduai Szent Antal, Jézus barátja, könyörögj érettünk!

 

Hatodik alkalom

Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át
Páduának csillagára, Szent Antal, terád
Bízva hozzád fordulunk, Bajainkban gyámolunk,
Hallgat szádra, hő imádra Jézus, jó Urunk.

Szent Ferencnek nyomdokában vigasztalva jársz,
Nyert ügyünk van, ha te ott fent oltalmunkra állsz.
Szánd a néma szenvedőt, aggódót a harc előtt;
Szánd a bárányt, hogyha látod a tövisben őt.

Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,
Szólj mellettünk, mert szavadra hozzánk édesül,
Ő az angyali kenyér, Lelkünk csak belőle él,
Porló testünk feltámadást csak benne remél.

 

Elmélkedés: Szent Antal szívtisztaságáról

Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent.
Számunkra a legnagyobb boldogság az, ha Istent láthatjuk. A teremtő Isten a saját tisztaságából eredetileg ékesnek,
bűn nélkülinek alkotott meg minket. Arra hívott meg, hogy őrizzük ezt a tisztaságot magunkban. Lelkünknek ezt a ragyogó szépségét bűneink tudják eltorzítani. Vigyáznunk kell az életünkben megjelenő kísértésekre, hogy a szívünket eredeti tisztaságában őrizhessük meg a féltékenység, irigység, harag, békétlenség, önzés gondolataitól.

A bűn elleni küzdelemben szent Antal nagy példa számunkra. Féltő gondossággal őrizte szívének tisztaságát, így kiérdemelte, hogy az egyház liliommal, a tisztaság jelképével ábrázolja. Még életében méltóvá vált arra, hogy elnyerje a tisztaszívűek jutalmát: megláthatta Isten arcát, amikor az Úr Jézus kisgyermek képében megjelent neki, és ő a karjába vehette.

Fohász Szent Antalhoz

Oh dicsőséges Szent Antal, ki szíved tisztasága által méltó voltál karodra venni az isteni kisdedet, hallgasd meg könyörgésünket. Járj közben értünk, hogy a kísértéseknek ellen álljunk, és gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben őrizkedjünk mindentől, ami lelkünket beszennyezhetné. Segíts és taníts minket, hogy életünk Istennek kedves lehessen és így egykor veled együtt megláthassuk Őt. Ámen

Ének

Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába’
A kis Jézus édesen pihent.

Te csodatevő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.

Dicső Szent Antal, gyöngék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett!
Szívünknek oda a tisztasága,
S Urunkhoz jutni így nem lehet.

Elvesztettük az utat a mennybe:
Ha nem segítesz, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy jöjj mivélünk,
S mutasd a biztos utat nekünk!

Imádság

Alázatos szívvel fordulok hozzád,
szomorodottak vigasztalója, szent Antal!
Kérlek téged, tekints kéréseimre
és életem azon nehéz helyzeteire,
amelyekben most pártfogásodat kérem.
Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik.
Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, ó, Szent Antal,
aki az Ő hű szolgája vagy!
Erős pártfogóm, arra kérlek,
eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát,
hogy a kegyelmet, amit Isten számomra előkészített,
minél könnyebben befogadhassam.
Mint Isten kedves barátja, kérlek,
vidd elé az én kéréseimet.
Nyerj meghallgatást ügyemben,
hogy a gondviselő Istent itt e földön s az örökkévalóságban
dicsérhessem és magasztalhassam. Ámen.

(rövid csend)

Mi Atyánk…

Üdvözlégy…

Dicsőség…

Záró könyörgés

Hatalmas csodatévő Szent Antal, hozzád menekülünk szükségeinkben.
Szíved annyira lobogott Isten és felebarátaid szeretetének tűzétől,
hogy méltó voltál a szegénységben született kis Jézust karjaidon hordozni.
Azért fordulunk Hozzád teljes bizalommal, és kérünk,
légy közbenjárónk az édes Üdvözítőnél, hogy könyörüljön rajtunk mostani szükségünkben. Nyerd meg hát számunkra azt a kegyelmet, amelyért alázattal esedezünk hozzád.

Páduai Szent Antal, Jézus barátja, könyörögj érettünk!