Évközi 24. vasárnap

Szent Pál ezt mondja: „Bocsássatok meg, mert az Úr is megbocsátott nektek!” (Kol 3,13). Az ószövetségi „szemet szemért, fogat fogért” törvény érvényét veszítette, Nem érvényes többé az, hogy „Tedd azt, amit veled tettek!”, hanem, „Amit Isten tett veled, azt tedd meg másokkal!” Jézus nemcsak megparancsolta nekünk, hogy bocsássunk meg, hanem először Maga is ezt cselekedte. Miközben a keresztre szegezve függött, így imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek!” (Lk 23,34) Ez különbözteti meg a kereszténységet a többi vallástól.