Hírek – MONUMENTIS projekt

 1. Monumentis projektnyitó sajtókonferencia Pozsonyban

2017-12-19

A MONUMENTIS projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával a V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg. A projektnyitó sajtókonferencia Pozsonyban került megrendezésre a szlovák projekt partner szervezésében 2017. december 19-én.

A sajtókonferencián készült tv-interjúkat az alábbi linkeken tekinthetik meg:

https://www.hlavnespravy.sk/projekt-monumentis-rozvija-spolupracu-dvoch-frantiskanskych-provincii/1272192

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180110036

 

 1. Projekt menedzsment találkozó zajlott 2018. május. 9-én Pozsonyban a Ferences-Rendházban

2018-06-21

A megbeszélés technikai kérdések megbeszélésével indult, melyek a projekt adminisztratív feladataihoz kapcsolódnak. A folytatásban a Közös Marketing Terv elkészítésének menete került meghatározásra, mely a záró konferencián kerül bemutatásra 2019. novemberben. További közös feladat a Historia Domus kutatáshoz kapcsolódó konferencia megszervezése és lebonyolítása, melynek tervezett időpontja 2019. április, helyszíne pedig a szécsényi Rendház lesz. A konferencia menete, a szervezéshez kapcsolódó feladatok megvitatásra kerültek. A találkozó záró pontja a partnerek által közösen szervezett Utazó kiállításhoz kapcsolódott, melynek célja a Ferencesek történetének a nagyközönség felé történő bemutatása.

 1. ÚJ KERTI ESZKÖZÖK SZENTKÚTON

2019-05-20

Az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló A határterület ferences kulturális örökségi helyszíneinek turisztikai célú fejlesztése a két rendtartomány együttműködése által (MONUMENTIS) (SKHU/1601/1.1/060) című projekt megvalósulásának eredményeként kerti eszközbeszerzésre is adott lehetőséget, melyek hozzájárulásával a Kegyhely parkfenntartási munkáiban, zöldfelület és növényzet megfelelő kezelésében is segítséget nyújt.

 1. Új orvosi eszközök a látogatók védelmében

2019-07-04

Az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló A határterület ferences kulturális örökségi helyszíneinek turisztikai célú fejlesztése a két rendtartomány együttműködése által (MONUMENTIS) (SKHU/1601/1.1/060) című projekt keretében a Pünkösdi búcsún már új egészségügyi eszközökkel felszerelt orvosi helységgel biztosítottuk a zarándokok és ide látogatók egészségügyi alapellátását.

 1. Levéltári források Szentkút történetéről

2019-07-15

Javában zajlanak a Historia Domus konferenciát előkészítő kutatások. Ennek során a projektben részt vevő történész szakértő a munkatársai segítségével a budapesti Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár anyagában őrzött háztörténeti kötetek mellett más forrásanyagot is megszólaltat Szentkútra vonatkozóan. Ilyen többek között az Esztergomi Prímási Levéltárban fennmaradt vizitációs jegyzőkönyvek sorozata, amelyből kiemelkedik az ún. Batthyány-vizitáció kötete. Szentkút anyaegyházának, Nagybárkány plébániának, illetve vele együtt a kegyhelynek a Batthyány-féle kánoni látogatására 1789. szeptember 2-án, Szabó András nógrádi főesperes, esztergomi kanonok, Bartalóczky József kerületi alesperes és vadkerti plébános, Kiss József nagybárkányi plébános, valamint vármegyei és földesúri megbízottak, továbbá a helyi bírák és esküdtek jelenlétében került sor. A jegyzőkönyvbe bekerült szöveg (1. kép) alapját Kiss Józsefnek a plébániáról készült összeállítása képezte, melyet Kemény László (a korábbi nógrádi főesperes) a megjegyzéseivel látott el az oldalak szélén. Ez utóbbi dokumentumot szintén bekötötték a jegyzőkönyvet tartalmazó kötetbe (2. kép).

 1. Kültéri recepció nyílt a pavilonsoron

2019-07-30

Első alkalommal nyitotta meg kapuit az SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS project keretében az új kültéri recepciónk Szent Anna búcsúnk alkalmával. Nagyobb ünnepeinken nyitva tart majd a zarándokok és vendégeink tájékoztatása céljából.

 1. Projekt menedzsment találkozó Budapesten

2019-10-04

Az SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekt keretében 2019. szeptember 23-án került megrendezésre a harmadik projekt menedzsment meeting, ezúttal Budapesten, a Fons Sacer székhelyén.

A jó hangulatú megbeszélésen a Fons Sacer képviselői a szlovák partnerrel és a projekt menedzsment szervezettel együtt áttekintették a projekt eddigi előrehaladását, eredményeit, valamint megbeszélték a hátralévő feladatokat és közös tevékenységeket.

A legközelebbi nyilvános, közös eseményre 2019. október 17-én kerül sor Mátraverebély-Szentkúton a Historia Domus Egyháztörténeti Konferencia keretein belül, ahol a projekt eddigi történelmi kutatási eredményei kerülnek bemutatásra és megvitatásra.

A meghívó és a részletes programismertető az alábbi linkre kattintva érhető el: http://skhu.szentkut.hu/historia-domus-konferencia/

 1. Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely története a Historia Domus és más levéltári források tükrében

2019-10-24

 1. október 17-én Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely története a Historia Domus és más levéltári források tükrében címmel egyháztörténeti konferenciát tartottak Mátraverebély-Szentkúton az SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekt keretében. A konferencia a projekt által támogatott historia domus kutatások eredményét mutatta be a szakmai és a történelem iránt érdeklődő közönség számára. A konferencia szünetében a kutatások eredményeit feldolgozó, szlovák – magyar kétnyelvű Mátraverebély-Szentkút – Újragondolt kegyhelytörténet című könyv bemutatójára került sor.

Az egy napos konferencia programja a Nemzeti Kegyhely történetét a középkortól kezdve napjainkig ölelte fel, és bemutatta annak történeti, művészettörténeti, néprajzi, valamint irodalmi aspektusait is. A szlovák és magyar nyelvű konferencia a határon átnyúló projekt szellemiségét követve külön előadás keretében foglalkozott a Kegyhely és a közeli Fülek projekthelyszín ferences közösségének kapcsolatával.

A konferencia szünetében továbbá a résztvevők megtekinthették a Ferences vértanúk és szerzetesi élet a kommunizmus alatt című kétnyelvű kiállítást is.

 1. Nagyboldogasszony bazilika három bejárati ajtó és kőkeretének restaurálása

2019-11-13

A Nagyboldogasszony bazilika három bejárati faajtója és kőkeretének restaurálása az SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekt keretében valósult meg. A templomhajóba vezető három tölgyfaszerkezetű ajtó felületét megtisztították , repedéseiket tömítették és felületkezelést kaptak. Mivel az ajtók hőszigetelése eredetileg nem volt kialakítva, így a mostani helyreállítási munkák alkalmával a nyílászáró és tok közötti légrést léckefe profillal alakították ki.  A meglévő vasalatokat, kovácsoltvas szerelvényeket matt feketére festették. Az ajtók kőkeretét a vizsgálatok során megállapított finom szemcseszórási technológiával tisztították meg. A hiányzó plasztikai, csorbult részeket vizes bázisú kőkiegészítő anyaggal pótolták és felületkezeléssel konzerválták.

 1. Kiállítás a hét ferences vértanú életéről Szécsényben

2019-12-16

A szécsényi Római Katolikus /Ferences/ Plébánia templomfolyosóján 2019. november 30-án kiállítás nyílt a hét ferences vértanú életéről.

A január végéig megtekinthető bemutató célja, hogy előmozdítsa a rendtartomány boldoggá avatásra váró azon vértanúinak tiszteletét, akik a II. világháború, valamint a kommunista diktatúra idején életüket adták hitükért.

A kiállítás a magyar és a szlovák ferences rendtartomány együttműködésében, az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló MONUMENTIS SKHU/1601/1.1/060 projekt segítségével jött létre.

 1. Felújításra kerül a Kálvária kápolna

2020-01-07

Várhatóan 2022-ben fejeződik be Szentkút Kálvária kápolnájának felújítása, ahol egy 150 férőhelyes urnás temetkezési hely is kialakításra kerül.

A kápolnát két dombormű díszíti majd Szent Mihály és Szent Rafael angyalokkal, melyeket – az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló MONUMENTIS SKHU/1601/1.1/060 projekt támogatásával – Mátyássy László szobrászművész készített el.

 1. Megjelent a „Mátraverebély-Szentkút – Újragondolt kegyhelytörténet” c. kötet

2020-01-13

A Mátraverebély-Szentkúton 2019 októberében megrendezett Historia Domus konferencia alkalmával megjelent és bemutatásra került egy magyar és szlovák kétnyelvű kötet, amely a kegyhely történetének rövid áttekintését tartalmazza. A kiadvány a MONUMENTIS projektben foglalt követelményeknek megfelelően annak a munkának a megalapozását célozta, amely Szentkút mint búcsújáróhely történetét modern módszerek és nézőpontok alkalmazásával, komoly forráskritikával dolgozza fel, valamint feltárja és javítja a korábbi szakirodalomban és a közvéleményben elterjedt, gyakran téves adatokat és elképzeléseket. A Siptár Dániel által szerkesztett és a konferencia előadóinak közös munkájaként – de még a konferenciát megelőzően – megírt kötetben tehát a szerzők egyelőre nem a kegyhely történetének teljes bemutatására törekedtek, hanem olyan összefoglalásra, amely a téma iránt érdeklődők, valamint annak leendő kutatói számára felveti az eddigi ismereteink felülvizsgálatának szükségességét jelző problémákat. A részletes, modern kegyhelytörténeti monográfia a közeli jövőben, a konferencia alkalmával szerzett tapasztalatok és az ott megvalósult eszmecsere nyomán kerülhet megírásra.

 1. Megkezdődött a szécsényi sekrestye restaurálása

2020-01-23

A SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekt keretében novemberben megkezdődött a szécsényi ferences templom sekrestyéjének felújítása.

A sekrestye bútorai elszállításra kerültek egy budapesti restaurátor műhelyébe, ahol azok javítása, tisztítása történik meg, miközben a régészek a helyszínen végzik a kiemelkedő jelentőségű műemlék vizsgálatát, a sekrestye eredeti formájának rekonstruálása érdekében.

 1. Megkezdődött a Nagyboldogasszony Bazilika restaurálása

2020-01-29

A SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekt keretében novemberben megkezdődött a Nagyboldogasszony Bazilika részleges felújítása.

A munkálatok során újonnan készülnek el a – jelenleg rossz állapotban lévő, hőszigetelés nélküli – festett üvegablakok, színezésre kerül a templom homlokzata, valamint megtörténik a lábazat injektálása is.

A felújítás várhatóan 2020. május végéig tart.

 1. Digitális tárlatvezető rendszer Szentkúton

2020-03-09

Az SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekt keretében a napokban átadásra került a legújabb technológiákra épülő digitális tárlatvezető Szentkút mobil alkalmazás.

A március 1.-től ingyenesen letölthető mobil app, közvetlen kapcsolattartást és helyi idegenvezetést biztosít a látogatók részére iOS és Android operációs rendszerű telefonokra.

A magyar tulajdonú EnITLab Kft. által fejlesztett többnyelvű digitális tárlatvezető rendszer a Locbee™ technológiára épülő Visitor Next termékcsalád része, mely a Mátyás-templomban már bizonyított.

Ezzel a mobil megoldással új távlatok nyílnak a nemzeti kegyhely megismertetésében, többek között térképes navigációval segítve a látogatókat, akár a templom belterületén is.

 1. Felújításra került több műtárgy Szentkúton

2020-04-29

Felújításra került több műtárgy Szentkúton, mint például egy körmeneti feszület, Szent családi festmény, Nepomuki Szent János szobra. amely az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló MONUMENTIS SKHU/1601/1.1/060 projekt támogatásával – Fabók Balázs vezető restaurátor művész és csapata készítette el.

 1. Zajlanak a felújítások a szécsényi Ferences Templomban

2020-04-29

Bár az istentisztelet a COVID-19 járványhelyzet következtében szünetel, a munkálatok nem álltak meg a szécsényi templomban. Az SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekt keretében továbbra is zajlik a sekrestye felújítása a falrestaurálással, a templomban pedig a szószék és a négy mellékoltár felújítása kezdődött a helyszínen.

 1. A Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére felszentelt pozsonyi ferences templom felújított tornyának és kincstárának megnyitása

2020-06-23

Az SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekt keretében 2020. június 25-én 16:00 órától rendezik meg a Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére felszentelt pozsonyi ferences templom felújított tornyának és kincstárának projektátadó ünnepségét.

A MONUMENTIS projekt rövid bemutatását és a köszönet-nyilvánítást követően az állandó kiállítás kurátora mesél a ferrences templom történelmi hátteréről, melyet egy művészeti előadás követ, majd a templom kincstárában található állandó kiállítás megnyitója következik.

Az állandó kiállítás mellett a szlovák és magyar ferences tartományok történetét bemutató, utazó kiállítás is megtekinthető az esemény alatt.

A program résztvevői egy virtuális bemutató és egyben egy egyedülálló 3D-s interaktív túra segítségével az újonnan felújított templomtoronyban is kalandozhatnak

 1. Projektátadó rendezvény Pozsonyban

2020-07-06

Az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló MONUMENTIS SKHU/1601/1.1/060 projekt támogatásával felújításra került a Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére felszentelt pozsonyi ferences templom tornya és megnyílt a kincstári múzeum.

A projektrész lezárásául az elmúlt héten projektátadó rendezvényt tartottak a templomban, melyre a magyar projekt partnerek is hivatalosak voltak. A szűk körű projektmenedzsment megbeszélést és egy rövid városnézést követően a Fons Sacer magyar küldöttsége részt vett a templomi ünnepségen, melyen a szlovák kivitelezők és további részt vevők mutatták be a torony külső- és belső felújításának munkálatait, valamint a kincstári múzeum fejlesztéseit. A zeneművekkel tarkított megnyitó után látogatást lehetett tenni a templomtoronyban és a kincstárban, valamint bemutatásra került az új 3D-s tárlatvezető rendszer is. A rendezvényt egy fogadás zárta a templomkertben.

 1. Füleki fejlesztések az INTERREG projekt keretében

2020-07-14

A magyar és a szlovák ferences rendtartomány együttműködésében, az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló MONUMENTIS SKHU/1601/1.1/060 projekt kapcsán Füleken több fejlesztés is zajlott az elmúlt időszakban.

A beruházás eredményeképpen a füleki vár és a Városi Honismereti Múzeum július elsejétől sok nóvummal várja a kedves látogatókat. Az idei szezon újdonsága a régészeti tanösvény és a várudvarból nyíló kézműves ház, amely hagyományos mesterségek bemutatására, valamint csoportos foglalkozások színtereként szolgál. A várudvarban lévő, újonnan zsindelyezett bástyában található tájékoztató panelek a környék várairól nyújtanak értékes információkat az érdeklődőknek. A projekt segítségével épült meg a vár alatti, nagy befogadóképességgel rendelkező parkoló, melynek részét képezi a városfal egyetlen máig fennmaradt, felújított bástyájában létrehozott információs pont is.

A határokon átívelő projekt részeként a ferences kolostorban berendezett kiállítás az épület és a ferences rend történetét dolgozza fel.

Bővebb információk: http://www.hradfilakovo.sk/index.php/hu/

 1. Lezajlott a Nagyboldogasszony Bazilika felújítása

2020-08-31

A SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS projekt támogatásával befejeződött a mátraverebély-szentkúti Nagyboldogasszony Bazilika felújítása.

A templom három bejárati ajtajának restaurálását követően lezajlott a Kegytemplom injektálásos technológiával történő vízszigetelése, az építmény külső festése, valamint a templomablakok felújítása.

A Bazilika immáron teljes pompájában várja a látogatókat szeretettel.

 1. Támfal készült az épülő Csend Háza védelmében
 2. szeptember

A magyar és a szlovák ferences rendtartomány együttműködésében, az Interreg Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló MONUMENTIS SKHU/1601/1.1/060 projekt segítségével épülő Csend Háza védelmében a kivitelező támfalat húzott fel.

Az épület mögötti földfal megtámasztásához az eredetileg tervezett rézsű helyett a nagyobb biztonságot nyújtó támfal építéséről döntöttek az illetékesek. A megvalósítás alatt álló Csend Házát ettől kezdve nem veszélyezteti földomlás, a kivitelezés zavartalanul folytatódik és a tervek szerint 2021. januárjában ér véget.