Gyümölcsoltó Boldogasszony

Az angyali híradás, amit Szent Lukács evangéliumának elején olvashatunk alázatos, rejtett esemény – senki sem látta, senki sem tudott róla Mária kivételével – ugyanakkor az emberiség történelmének egyik legdöntőbb eseménye. Amikor a Szűz „igent” mondott az angyalnak és megfoganta Jézust, új korszak kezdődött el a történelemben, amit a Húsvét erősített meg. Valójában Mária igenje tökéletes tükörképe Krisztus igenjének, aki belépett világunkba. „Jövök, hogy megtegyem akaratodat!” (Zsid 10,7)

A Fiú engedelmessége az édesanyja engedelmességében tükröződik vissza, s amikor találkozik a két „igen”, Isten ember  lesz. Ezért az angyali üdvözlet krisztologikus ünnep is, mivel Jézus megtestesülésének misztériumával kapcsolatos.

„Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a a Te szavad szerint!” Mária válasza kiterjed az Egyházra s, amely arra hivatott, hogy Krisztust megjelenítse a világban, s felajánlja önmagát Istennek, hogy irgalmával meglátogassa az emberiséget. (XVI. Benedek pápa 2007)