Nagyböjt 5. vasárnapja

Hogy mit jelent az Ő küldetése, ezt maga az Úr magyarázta meg. Egy egyszerű képet használ, amikor eljövendő dicső haláláról beszél: „Ha a búzaszem nem hull a földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, bő termést hoz.” (Jn 12,24) Önmagát „búzamaghoz hasonlítja, amelynek meg kell nyílnia, hogy gyümölcsöt hozzon másoknak” Szent Atanáz állítása szerint, s a halál és kereszt által terem Krisztus minden időkre szóló gyümölcsöt. Valójában nem volt elég Isten Fiának, hogy megtestesüljön. Az egyetemes üdvösség isteni terve az volt, hogy meg kell halnia és el kell Őt temetni, így fogadta el az emberi valóságot, s halála és feltámadása által pedig kinyilvánult az Élet diadala, a Szeretet diadala, amely erősebb a halálnál.

Kedves testvérek, nagyon sokat kíván ez, amire Jézus rámutat tanítványainak. Ő többször elmondta: „Aki szolgálni akar, kövessen engem!” Nincs más út a keresztény számára, aki be akarja tölteni hivatását. A kereszt „törvénye” bele van írva a búzamagba, amely elhal, hogy új életet teremjen. A kereszt „logikája” az, amit a mai evangélium így fogalmaz meg: „Aki szereti életét, elveszíti azt, aki pedig gyűlöli életét ebben a világban, megmenti azt az örök életre.” A „gyűlölni” az életet kifejezés erős és ellentmondásos szemita szó, amely a radikális teljességet jelzi, s ez jellemzi azokat, akik követik Jézust, szeretik Őt és mások szolgálatára ajándékozzák önmagukat. Ők elveszítik életüket, s így találják azt meg. Nincs más módja annak, hogy átéljük a Szeretet örömét és igazi gyümölcsözőségét, csak önmagunk odaadása, önmagunk elvesztése által találjuk meg az életet.

(XVI. Benedek pápa)