Hirdetések, Évközi 28. vasárnap

Hirdetések
Évközi 28. vasárnap
Október 15.

1. Örömmel tudatjuk, hogy a plébánia honlapja végre működik! Ezen
minden fontosabb információ megtalálható közös életünkkel
kapcsolatban.

2. Októberben minden este a Szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk
17:25-től. Kérünk Benneteket, hogy ennek vezetésére iratkozzatok fel
a kihelyezett táblázatba!

3. Továbbra is szeretettel várunk minden ministrálásra vágyó fiút vagy
énekelni szerető lányt a ministráns- ill. kóruspróbákra. A fiúkat már
elsős, a lányokat pedig másodikos koruktól várjuk.

4. Októberben elkezdődtek a plébániai hittanórák. Ebben az évben 26
hittancsoport, ill. különböző szolgálatokat felajánló közösség indul.
Emellett jelen vagyunk az óvodában, és a Katolikus Iskolában is.
Kifüggesztettük a csoportok listáját, hogy aki valamelyikhez
csatlakozni kívánna, fel tudja venni velük a kapcsolatot. Ezen túl,
vasárnapról vasárnapra más-más csoport kerül majd rövid
bemutatásra, hogy tudjunk egymásról.

5. Felnőtt katekumen csoport indul mindazon felnőttek számára,
akiknek valamilyen okból valamelyik szentség (keresztség,
elsőáldozás és szentgyónás, bérmálás, házasság) felvétele elmaradt.
A találkozások kéthetente lesznek keddenként a hittanteremben, 19
órától.

6. 7., 8. és 9. osztályos fiataloknak kínálunk fel lehetőséget a
kikapcsolódásra, együtt-létre, sportra, beszélgetésre és imádságra
szombatonként. A találkozási lehetőség hetente valósul majd meg,
egyik héten d.u, másik héten este, társasjátékozás keretében. Keresni
ezzel kapcsolatban Jób testvért lehet.

7. A tematikus szentségimádások következő alkalma október 19-én,
csütörtökön lesz, amelynek keretében a világ békéjéért, a háborúk
megszűnéséért imádkozunk.

8. Október 21-én, szombaton, 9 órakor Szentmise lesz Mátraverebély-
Szentkúton az Irodai Dolgozókért. Ez az első alkalom, amiből a
szervezők hagyományt szeretnének teremteni, hogy imádkozhassunk
a sok-sok háttérmunkát végző testvérünkért. Szeretettel várunk
mindenkit: titkárnőket, irodavezetőket, ügyintézőket, bármilyen irodai
munkatársat és családtagjaikat!

9. Jó előre hirdetjük, hogy plébániánk Erzsébet-Katalin napi bált
szervez november 25-én, szombaton a szécsényi Művelődési Központ
épületében, hogy ismét jól érezhessük magunkat egymással. Már
most érdemes beírni a naptárjainkba!

10. Örülünk, hogy többen meghallottátok kérésünket az egyházi
hozzájárulásaitok rendezéséről. Tisztelettel kérjük, hogy e
kötelességét senki ne felejtse el. A hozzájárulás rendezésére minden
Szentmise előtt és után lehetőség van a sekrestyében, irodaidőben az
irodában is, valamint a Takarékbankban.

11. Bizonyára észrevettétek, hogy az új misekönyv szövegében apró
változásokat eszközöltek. Van egy változás a Mise elején lévő
bűnbánati cselekmény szövegében is. Kérjük, hogy a továbbiakban
erre is figyeljünk oda!

12. A következő vasárnap a missziók vasárnapja lesz. Azon a napon
a missziók javára gyűjtünk majd.

13. Plébániai imaszándékunk: ki-ki a saját családjáért.

14. A hét ünnepei:
Október 17. (kedd) – Antióchiai Szent Ignác püspök és vértanú – emléknap
Október 18. (szerda) – Szent Lukács evangélista – ünnep
Október 19. (csütörtök) – Alkantarai Szent Péter áldozópap – ferences emléknap