Hirdetések, Magyarok Nagyasszonya Főünnepe

Hirdetések
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpátrónája;
a Rendtartomány Pátrónája
Október 8.

1. Örömmel tudatjuk, hogy a plébánia honlapja végre működik! Ezen minden fontosabb információ megtalálható közös életünkkel kapcsolatban.

2. Hálás szívvel köszönjük mindazok részvételét, akik Szent Ferenc atyánk Tranzitusát velünk ünnepelték. Jó volt érzékelni, hogy ilyen sokan szeretnénk Szent Ferenc társai lenni. Külön köszönet illeti az agapé előkészítőit, akik így otthonosabbá tették a liturgia utáni testvéri találkozást, valamint a ministránsokat, akik szép számmal jöttek szolgálni.

3. Októberben minden este a Szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk 17:25-től. Kérünk Benneteket, hogy ennek vezetésére iratkozzatok fel a kihelyezett táblázatba! Október 8-án, vasárnap a rózsafüzér imádságot a Magyarok Nagyasszonya szobornál végezzük 17 órától.

4. Továbbra is szeretettel várunk minden ministrálásra vágyó fiút vagy énekelni szerető lányt a ministráns– ill. kóruspróbákra, hogy közösen tegyük szebbé a templomi, liturgikus ünnepléseinket. A fiúkat már elsős, a lányokat pedig másodikos koruktól várjuk.

5. Októberben elkezdődnek a plébániai hittanórák. Ebben az évben 26 hittancsoport, ill. különböző szolgálatokat felajánló közösség indul. Emellett jelen vagyunk az óvodában, és a Katolikus Iskolában is. Kifüggesztettük a csoportok listáját, hogy aki valamelyikhez csatlakozni kívánna, fel tudja venni velük a kapcsolatot. Ezen túl, vasárnapról vasárnapra más-más csoport kerül majd rövid bemutatásra, hogy tudjunk egymásról.

6. Bérmálkozási csoportot indítunk 11. osztályos diákok számára. Az első találkozó október 10-én, kedden 17 órakor lesz a hittanteremben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

7. Ugyan ezen a napon, október 10-én, kedden este fél 7-től bibliakör indul a hittanteremben Benjamin testvér vezetésével. A találkozásokra kéthetente kerül majd sor. Mindenkit sok szeretettel hívunk és várunk!

8. A tematikus szentségimádások következő alkalma október 12-én, csütörtökön lesz, amelynek keretében nagyszüleinket hozzuk majd szívünkben Jézus elé. Erre hívjuk magukat az érintett nagyszülőket, akik így megtapasztalhatják az imaközösséghez való tartozás örömét, továbbá mindazokat, akik értük imádkozni szeretnének.

9. A női gyalogos zarándoklat új (hangosításának) bömbijeinek beszerzésére 94.385.- Ft gyűlt össze. Segítségeteket nagyon köszönjük!

10. Örülünk, hogy többen meghallottátok már kérésünket az egyházi hozzájárulásaitok rendezéséről. Tisztelettel kérjük, hogy ezt senki ne felejtse el. A hozzájárulás rendezésére minden Szentmise előtt és után lehetőség van a sekrestyében, irodaidőben az irodában, valamint a Takarékbankban.

11. Bizonyára észrevettétek, hogy az új misekönyv szövegében apró változásokat eszközöltek. Van egy változás a Mise elején lévő bűnbánati cselekmény szövegében is. Kérjük, hogy a továbbiakban erre is figyeljünk oda!

12. Plébániai imaszándékunk: közösségeink és városunk békességéért.