Hirdetések, Évközi 31. vasárnap

Hirdetések

Évközi 31. vasárnap

November 5.

 

 1. Köszönet a Rózsafűzér Társulat tagjainak a Mindenszentek napján vezetett imádságért a temetőben.
 2. Novemberben minden este halottainkért mutatjuk be a Szentmiséket. A középső perselyre kitett borítékokban található lapokra írjátok fel mindazok nevét, akikért a közös imádságot kéritek, majd a borítékba visszatéve, a Szentmisékre szánt adományaitokkal együtt dobjátok be a perselybe.
 3. A tematikus szentségimádások következő alkalma november 9-én, csütörtökön lesz, amelynek keretében gyermekeinkért imádkozunk. Jöjjön el mindenki, aki közösségben szeretne imádkozni gyermekéért-gyermekeiért, a magyar jövő zálogáért, az ifjúságért, vagy „csak” el szeretne csendesedni.
 4. Képviselőtestületi választást tartunk plébániánkon, a tervek szerint ez év decemberében. A Képviselőtestület az az igazgatási szerv, amely a Plébánia Közösségét, vagyis az Egyházközséget a plébánossal történő szoros együttműködésben javaslataival és döntéseivel vezérli, mind pasztorális, mind pedig gazdasági tekintetben, az egyházjog előírásai szerint. A Képviselőtestületben vannak hivatalból részt vállaló tagok, a plébános által jelölt személyek, valamint olyanok, akiket a hívek közössége választás útján delegál a közösség szolgálata érdekében. A Testület felállítását helyi szinten rendezzük, de maga a megyés püspök hagyja jóvá. A Testületet öt évre választjuk, és egy külön közösségként értelmezzük, mint olyan emberek gyülekezetét, amely Isten rá vonatkozó terveit kutatja, az egész egyházközség életét figyelembe véve. A következő hetekben ki-ki ajánlhat erre a szolgálatra általa megfelelőnek tartott személyeket. A jelölések zárt borítékban történjenek, és irodaidőben az irodában-, Misék előtt vagy után a sekrestyében-, valamint nap közben a Rendház portáján leadhatók. A jelöltek mindegyike, aki meghaladja a min. 10 jelölést, választható tag lesz. A Testület munkájában való részvétele azonban a választás kimenetelétől függ. Érdemes minél több alkalmas személyt jelölni. Választani min. 44 fő közül kellene. A jelölések leadására két hét áll rendelkezésünkre. Határideje: 2023. november 29.
 5. Plébániánk Erzsébet-Katalin napi bált szervez november 25-én, szombaton a szécsényi Művelődési Központ épületében. A bál bevételét a Karitász újjászervezésére fordítjuk, amely – mint tudjuk – a leginkább rászorulókat segíti. Tombolára felajánlott ajándéktárgyakat már mostantól szívesen fogadunk a sekrestyében! A támogató- ill. belépőjegyek a jövő hét végétől kaphatóak lesznek a szombat esti és a vasárnapi Misék után. Gyertek minél többen, hogy minél többen jól érezhessük magunkat – egymással!
 6. Továbbra is kérjük, hogy aki egyházi hozzájárulását még nem rendezte, az tegye meg! Ezt a Szentmisék előtt, ill. után a sekrestyében, vagy irodaidőben az irodában tudja megtenni. Lehetőség van rá a Takarékbankban is. (Akinek egyszerűbb utalni, az megtalálja a bankszámlaszámot a hirdetőtáblán: 75700403-10410163)
 7. Plébániai imaszándékunk: a Betánia Idősek Otthona lakóiért és dolgozóiért.
 8. A hét ünnepei:
 • November 8. (szerda) – Boldog Duns Scotus János áldozópap – ferences emléknap
 • November 9. (csütörtök) – A Lateráni Bazilika felszentelése – ünnep
 • November 10. (péntek) – Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító – emléknap
 • November 11. (szombat) – Tours-i Szent Márton püspök – emléknap