Hirdetések, Évközi 32. vasárnap

Hirdetések

Évközi 32. vasárnap

November 12.

  1. Novemberben minden este halottainkért mutatjuk be a Szentmiséket. A középső perselyre kitett borítékokban található lapokra írjátok majd fel mindazok nevét, akikért a közös imádságot kéritek, majd a borítékba visszatéve, a Szentmisékre szánt adományaitokkal együtt dobjátok be a perselybe. Szívből ajánljuk az elhunyt szeretteitekkel ilyenképpen történő imádságos együttlétet, hisz ez a legtöbb, amit tehettek értük – és Bennetek is gyógyulhatnak az esetleges fájdalmak és sebek ezen értük felajánlott Szentmisék alkalmával.
  2. A tematikus szentségimádások következő alkalmát (nov. 16.) az unokáitokért és dédunokáitokért való közbenjárásnak szenteljük.
  3. Egyre közeledik plébániánk Erzsébet-Katalin napi bálja, melyet november 25-én, szombaton a szécsényi Művelődési Központ épületében rendezünk, 18:30-as kezdéssel. A bál bevételét a Karitász újjászervezésére fordítjuk, amely – mint tudjuk – a leginkább rászorulókat segíti. Tombolára felajánlott ajándéktárgyakat szívesen fogadunk a sekrestyében! A támogató- ill. belépőjegyek már most kaphatóak a szombat esti és a vasárnapi Misék után. Gyertek minél többen, hogy minél többen jól érezhessük magunkat – egymással!
  4. A következő vasárnap az Országos Karitász javára lesz gyűjtés.
  5. Valamint egy nagylelkű adományozónk jóvoltából külön Karitász-persely is készült, mely az eddiginél láthatóbb helyre került. Az állandó persely mindig a közvetlen környezetünkben élő, leginkább rászoruló embertársaink megsegítését szolgálja majd, a Karitász közreműködésével.
  6. November 26-án, Krisztus Király vasárnapján, d.u, egy órás szentségimádás lesz templomunkban. Ezzel folytatjuk az Eucharisztikus világkongresszuson már szokássá vált együttlétet az Úrral, és újból és újból visszatérünk Hozzá.
  7. Képviselőtestületi választást tartunk plébániánkon, a tervek szerint ez év decemberében. A Képviselőtestület az az igazgatási szerv, amely a Plébánia Közösségét, vagyis az Egyházközséget a plébánossal történő szoros együttműködésben javaslataival és döntéseivel vezérli, mind pasztorális, mind pedig gazdasági tekintetben, az egyházjog előírásai szerint. A Képviselőtestületben vannak hivatalból részt vállaló tagok, a plébános által jelölt személyek, valamint olyanok, akiket a hívek közössége választás útján delegál a közösség szolgálata érdekében. A Testület felállítását helyi szinten rendezzük, de maga a megyés püspök hagyja jóvá. A Testületet öt évre választjuk, és egy külön közösségként értelmezzük, mint olyan emberek gyülekezetét, amely Isten rá vonatkozó terveit kutatja, az egész egyházközség életét figyelembe véve. A következő hetekben ki-ki ajánlhat erre a szolgálatra általa megfelelőnek tartott személyeket. A jelölések zárt borítékban történjenek, és irodaidőben az irodában-, Misék előtt vagy után a sekrestyében-, valamint nap közben a Rendház portáján leadhatók. A jelöltek mindegyike, aki meghaladja a min. 10 jelölést, választható tag lesz. A Testület munkájában való részvétele azonban a választás kimenetelétől függ. Érdemes minél több alkalmas személyt jelölni. Választani min. 44 fő közül kellene. A jelölések leadására két hét áll rendelkezésünkre. Határideje: 2023. november 29.
  8. Továbbra is tisztelettel várjuk az egyházi hozzájárulás rendezését azoktól, akik esetleg még nem tették volna meg! Ezt a Szentmisék előtt, ill. után a sekrestyében, vagy irodaidőben az irodában mindenki meg tudja tenni. Lehetőség van rá a Takarékbankban is. (Akinek egyszerűbb utalni, az megtalálja a bankszámlaszámot a hirdetőtáblán: 75700403-10410163)
  9. Plébániai imaszándékunk: a betegeinkért és a szegényeinkért.