Hirdetések, Krisztus Király vasárnapja

Hirdetések

Krisztus Király vasárnapja

November 26.

 1. Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik a plébániai Erzsébet-Katalin napi bálunk megszervezésében és lebonyolításában közreműködtek. Köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek, főleg Gajzinger Juditnak és segítőinek, Polgármester Úrnak és a szécsényi Művelődési Központ Igazgatójának a helyszín biztosításáért, a technikai segítőknek, valamint mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak az örömteli együttlét lebonyolításához!
 2. Múlt héten a rászorulók számára gyűjtöttünk. A gyűjtés eredményeképpen 207.945.- Ft gyűlt össze. Az összeget az egyházmegyei Karitásznak továbbítottuk. Köszönjük nagylelkű adományaitokat.
 3. November 26-án 17 órától gitárral vezetett szentségimádást tartunk templomunkban. A szentségimádást gitáros Szentmise követi.
 4. A plébániai Karitász csoport november 19-től 29-ig tartós élelmiszert gyűjt szintén a rászorulók részére a templomban a Szűzanya szobornál.
 5. Az egyházközségi képviselőtestületi választásra a jelöltek neveinek leadási határideje november 29. Kérjük, hogy mindenki adja le jelöltjeinek névsorát, mert ez nagyban segíti a további munkánkat.
 6. November 29-én ünnepeljük a ferences regula jóváhagyásának 800. évfordulójá Ebből az alkalomból rendtartományunk egy 800 perces online eseményt szervez aznap reggel 8 órától este fél 10-ig, melynek keretében magát a regulát, annak magyarázatát, Szent Ferenc egyéb írásait, életrajzának részleteit olvassuk fel közösségeink, munkatársaink segítségével. További részletek és a bekapcsolódáshoz szükséges link megtalálható a ferenc800.hu oldalon, illetve a rendtartomány Facebook oldalán.
 7. Novemberben továbbra is minden este halottainkért mutatjuk be a Szentmiséket. Ennek rendezése a szokott módon történik.
 8. A tematikus szentségimádások következő alkalmát (nov. 30.) az Evangélium terjedéséért való közbenjárásnak szenteljük.
 9. Szeretettel kérjük segítségeteket templomunk szokásos Karácsony előtti nagytakarításában december 2-án, szombaton, 9 órától. Minél többen leszünk, annál gyorsabban végzünk – s tán még az eredmény is szebb lesz.
 10. Családi adventi koszorúkészítést hirdetünk december 2-ra. Kiváló lehetőség nyílik arra, hogy – segítséggel – gyermekeinkkel együtt készítsük el azt a koszorút, amelyen aztán advent minden vasárnapján családi körben is újabb gyertyát gyújthatunk. Gyülekező a hittanteremben 14.30-kor.
 11. Jövő hét vasárnap, december 3-án tartjuk az elsőáldozók bemutatásának rövid szertartását, a 10-es Mise keretében.
 12. December 3-án Benczúrfalván is lesz
 13. Jövő vasárnap kezdődik az adventi időszak. December 4-től, hétfőtől kezdődően hétköznaponként a reggeli roráte Szentmisék 6 órakor kezdődnek. 7 órakor nem lesz Szentmise templomunkban (18 órakor igen!).
 14. Idén 800 éve, hogy Szent Ferenc kezdeményezésére megszületett és elterjedt a karácsonyi betlehem felállítása és a pásztorjátékok hagyománya. Mi is készülünk pásztorjátékkal, amire kérjük a gyerekeket, hogy a Misék végén iratkozzanak fel Violetta vagy Szilvi néninél a sekrestyében.
 15. A 2024-es évre előjegyezhetők miseszándékok a sekrestyében!
 16. Ismét vannak Ferences Zsebnaptárak, amelyek ingyenesen elvihetők az újságos pultról.
 17. Megérkeztek a katolikus kiadványok, melyeket az újságos pulttal átellenben, a Szűzanya oldalán vásárolhattok meg.
 18. Egész napos szentségimádást tartunk templomunkban december 7-én, csütörtökön a reggeli Szentmise végétől az esti Szentmise kezdetéig. Kérjük a Testvéreket, hogy iratkozzatok fel a kitett lapra, hogy mindig legyen valaki közülünk az Úr Jézus mellett. ½ 5- ½ 6-ig ismét a Szent Rita litániacsoport vezet imaórát a templomban.
 19. Adventi plébániai lelkinapot hirdetünk december 9. d.u-ra, hogy lelkiekben is készülhessünk Karácsony Szent Ünnepére.
 20. Továbbra is tisztelettel várjuk az egyházi hozzájárulás rendezését azoktól, akiknek ez még elmaradt! Érdemes a karácsonyi hajsza előtt megtenni, hogy el ne felejtsük. Ennek módja a szokásos utakon zajlik. (Bankszámlaszám: 75700403-10410163)
 21. Plébániai imaszándékunk: Hogy egyházközségünk nyitott és befogadó legyen, ahol mindenki otthonra találhat.
 22. A hét ünnepei:
 • November 28. (kedd) – Marchiai Szent Jakab áldozópap – ferences emléknap
 • November 29. (szerda) – A Három Ferences Rend összes szentjei – ferences ünnep
 • November 30. (csütörtök) – Szent András apostol – ünnep