Hirdetések, Advent 1. vasárnapja

Hirdetések

Advent 1. vasárnapja

December 3.

 1. Hálásan köszönünk minden támogatást, amelyet az Erzsébet-Katalin napi bálunk kapcsán megtapasztalhattunk. A bál bevétele 350.200.- Ft volt, melyet igyekszünk egyrészt a Karitász újjászervezésére, másrészt pedig a valóban leginkább rászorulók javára fordítani.
 2. Ugyan ekkora hála mindazok segítségéért, akik részt vettek templomunk szokásos Karácsony előtti nagytakarításában, és/vagy a családi adventi koszorúkészítés lebonyolításá Hála a Krisztus Király vasárnapi szentségimádásért is. Isten fizesse fáradságotokat!
 3. A mai nappal kezdődik az adventi időszak. Holnaptól (hétfőtől) kezdődően hétköznaponként a reggeli roráte Szentmisék 6 órakor kezdődnek. 7 órakor nem lesz Szentmise templomunkban (18 órakor igen!).
 4. Egész advent folyamán minden Szentmise előtt lesz gyóntatás. Kérünk Benneteket, hogy időben gondoljatok a Karácsony előtti Szentgyónásotok elvégzésére.
 5. Egész napos szentségimádást tartunk templomunkban december 7-én, csütörtökön a reggeli Szentmise végétől az esti Szentmise kezdetéig. Kérünk Benneteket, hogy iratkozzatok fel a kitett lapra, hogy mindig legyen valaki közülünk az Úr Jézus mellett. ½ 5- ½ 6-ig ismét a Szent Rita litániacsoport vezet imaórát a templomban. Nekik külön hála a több hónapja tartó folyamatos imavezetésért!
 6. A pásztorjáték első próbája december 3-án, a 10-es Mise után lesz.
 7. Szeretettel hirdetjük, hogy a legelső betlehem felállításának nyolcszázadik évfordulója alkalmából, mely Szent Ferenc nevéhez fűződik, a Szentatya 2023. december 8-tól, Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepétől Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéig (2024. február 2.) külön engedélyt adott a ferences templomokba járó hívek számára, hogy akik az ott felállított jászol előtt imádkoznak, a szokott feltételek mellett teljes búcsút nyerhessenek; valamint a betegek és azok, akik fizikailag nem lehetnek jelen, szintén részesülhessenek a teljes búcsúban (a bűneikért járó ideig-tartó szenvedések eltörlésében), felajánlva itteni szenvedéseiket az Úrnak vagy jámbor cselekedetet végezve.
 8. Plébániánk adventi lelkinapját december 9-én, szombaton tartjuk, amelyre nagy szeretettel hívjuk a felnőtteket és a gyermekeket is! A lelkinap 16 órakor kezdődik. 17:30-tól szentségimádást tartunk.
 9. Kihelyeztük az Adventi naptárt, amely advent minden egyes napjára nyújt lelki-szellemi és gyakorlati segítséget, hogy aktívabban tudjunk készülni Urunk megszületésének ünnepére.
 10. Megérkeztek a katolikus kiadványok. Ismét többféle kiadvány közül lehet vásárolni, ötleteket adva ezzel a karácsonyi ajándékozásra is.
 11. Továbbra is várjuk az egyházi hozzájárulás rendezését azoktól, akiknek ez még elmaradt! Érdemes a karácsonyi hajsza előtt a szokott módok valamelyikén rendezni ezt, hogy el ne felejtsük. (Bankszámlaszám: 75700403-10410163)
 12. Kérjük azokat, akik a jövő évre is szeretnék előfizetni az Adoremust, Új Embert, Keresztény életet, hogy iratkozzanak fel a sekrestyében.
 13. Plébániai imaszándékunk: egyházközségünk adventi készületéért.
 14. A hét ünnepei:
 • December 7. (csütörtök) – Szent Ambrus püspök és egyháztanító – emléknap
 • December 29. (szerda) – A Szeplőtelen Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása – főünnep