Hirdetések, Virágvasárnap

Hirdetések

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

Március 24.

 1. Múlt vasárnap a Szentföld javára gyűjtöttünk, melynek összege 236.235 Ft volt. (Szécsényben 231.485 Ft, Pösténypusztán 4.750 Ft gyűlt össze. Ezen a napon Benczúrfalván nem volt Szentmise.) Köszönjük nagylelkű adományaitokat!
 2. Köszönet és hála a szabadtéri, városi keresztút csodás megszervezéséért, lebonyolításáért!
 3. Szintén köszönjük Polgármester Úrnak, hogy sikerült szamarat szereznie, hogy így még jobban beleélhessük magunkat Krisztus virágvasárnapi helyzetébe. Köszönet és hála a szamár tulajdonosának, és annak, aki elkísérte!
 4. Minden Szentmiséhez kapcsolódóan van gyóntatás. Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán este már 17.15-től lehet jönni. Mindenkit szeretettel kérünk, hogy ne az utolsó pillanatra tervezze húsvéti szentgyónása elvégzését!
 5. Holnap/Ma Virágvasárnap A 10 órai Szentmise a templom homlokzatának felújítása miatt a király-szobroknál kezdődik (a Betánia és a Rendház között) a barkaszenteléssel. Részesei lehetünk Jézus szamárháton történő bevonulásának is. Ezzel kezdetét veszi a Nagyhét, egyházi évünk központi időszaka.
 6. Nagycsütörtökön az esti Szentmise után virraszthatunk majd a templomban a fogságba hurcolt Jézusra emlékezve. Közben Jézus búcsúbeszédén elmélkedünk.
 7. Nagycsütörtökön és Nagypénteken az esti szertartás 18 órakor kezdődik, Nagyszombaton pedig 20 órakor. Mindhárom napon a szertartásokat megelőző egy órában lesz gyóntatás, de a szertartások alatt már nem!
 • A Szent Háromnapon reggelente a lamentációt, Jeremiás siralmait imádkozzuk 7.30-kor.
 • Nagypénteken a keresztút 15 órakor kezdődik.
 • A Nagyhét részletes liturgikus programjáról a faliújságról és a szórólapokról tájékozódhatunk. Mindenkit biztatunk az ezeken való részvételre, hiszen a Szent Háromnap képezi egész keresztény életünk középpontját.
 1. Nagypéntektől Húsvéthétfőig a kripta nyitva lesz a reggeli szertartásoktól az esti szertartások kezdetéig.
 2. Továbbra is zajlik a gyűjtés templomunk húsvéti virágdíszítésének a fedezésére. Kérjük, hogy aki teheti, járuljon hozzá a Szent Sír és a Templom széppé varázslásához. Adományainkat a második padtömb mögé kihelyezett perselyben gyűjtjük. Isten fizessen minden kis és nagyobb adományt!
 3. Húsvétvasárnap Benczúrfalván is lesz Szentmise.
 4. Plébániai imaszándékunk: Húsvét kegyelmeiért.