Hirdetések, Húsvét 2. vasárnapja

Hirdetések

Húsvét 2. vasárnapja, Az isteni irgalmasság vasárnapja

Április 7.

  1. Mint láthattátok, kifüggesztettük a Püspök atya által jóváhagyott új Képviselőtestületi tagok névsorát, mely jóváhagyás három évre szól. Az új Testület a következő vasárnapok valamelyikén esküt tesz, és ezzel átveszi a korábbi Testülettől a szolgálatot. Ez utóbbiaknak örök hála az eddigi szeretetteljes helytállásukért, a több plébános munkáját is segítő tevékenységükért, ötleteikért. A Jóisten fizesse meg nekik, Nektek egész közösségünk szolgálatát! Az új tagokra Isten áldását kérjük!
  2. Hálásan köszönjük a Mária Légió tagjainak lelkes munkáját, amellyel oly gyönyörűen felvirágoztatták a „Királyok udvarát”; köszönjük a rózsakert rendbe szedését is; valamint a Karitász csoport tagjainak, hogy a felújítás miatti lehetőségekhez mérten a húsvéti ünnepekre rendbe szedték a templom előtti tér kis kertjét!
  3. Aki adója 1%-át szívesen adná a Ferences Alapítvány tevékenységének finanszírozására (idősek, autizmussal élők, lelki segítségre szorulók, nehéz sorsú gyerekek segítése, stb.), talál szórólapokat az újságos pulton!
  4. A tematikus szentségimádások következő alkalmán, április 11-én külön szeretettel kérjük a Mindenható és Fölséges Úristent lelki megújulásunkért.
  5. Ferences lelki estet és előadást hirdetünk április 17-re, szerdára az esti Szentmise után a templomban, kb. 18:30-19:30-ig. A cél: Szent Ferenc atyánk mindenen felül emelkedni bíró derűjének megismerése.
  6. Plébániai imaszándékunk: a ministránsokért és a kiskórus tagjaiért.
  7. A hét ünnepei:
  • Április 8. (hétfő) – Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) – főünnep – Nagyhétfő miatt áthelyezve márc. 25-ről
  • Április 11. (csütörtök) – Szent Szaniszló püspök és vértanú – emléknap