Hirdetések, Húsvétvasárnap

Hirdetések

Húsvétvasárnap

Március 31.

  1. Köszönjük mindazok segítségét, akik a Nagyhét folyamán mellettünk voltak, hogy ünneplésünk valóban felemelő és közösségi legyen. Köszönet Kántor úrnak és feleségének, Erzsi néninek, akik gyakorlatilag a sekrestyési szolgálatot is ellátták, a sekrestyében segítőknek, a ministránsoknak, a kiskórusnak, a passiók énekeseinek, a virágdíszítőknek, a felolvasóknak, a körmenetet biztosítóknak, a paptestvéreknek (különösen a gyóntatás szolgálatáért), és mindazoknak, akik imáikkal, adományaikkal vagy bármi egyéb módon járultak hozzá ünnepünkhöz.
  2. A kripta Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn még egész nap nyitva lesz.
  3. Húsvéthétfőn 7 és 18 órakor lesz Szentmise.
  4. Egész napos szentségimádást tartunk templomunkban április 4-én, csütörtökön a szokásos módon. Kérjük a Testvéreket, hogy iratkozzatok fel a kitett lapra, hogy mindig legyen valaki közülünk a Feltámadott Úr Jézussal. ½ 5-½ 6-ig a Szent Rita litániacsoport vezet imaórát a templomban.
  5. Plébániai imaszándékunk: a Feltámadottba vetett hitünk elmélyüléséért.

 Húsvét ünnepén az egész ferences közösség nevében szeretettel kívánunk minden Testvérünknek Istentől áldott, örömteli és kegyelemben bővelkedő ünnepet!